Vay mua nhà ảnh hưởng như thế nào khi sủa đổi thông tu 36 của NHNN?

NHNN đã ban hành dự thảo thông tư cho việc sửa đổi và bổ sung một số điều của thông tư 36 về quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức ngân hàng,  các ngân hàng nước ngoài.
Bản dự thảo này đã đưa ra nhiều điểm sửa đổi, bổ sung có liên quan trực tiếp đến tới thị trường BĐS:
1. Cắt giảm tỉ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn. Vì vậy, do vậy, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ phải sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 40% thay vì 60% như trước đây, bên cạnh đó, các tổ chức phi ngân hàng sẽ giảm mạnh tỉ lệ sử dụng nguồn vốn NH cho vay từ 200% xuống 80% và giới hạn dành cho Ngân hàng Hợp tác xã cũng sẽ giảm từ 60% xuống chỉ còn 40%. Việc này nhằm giảm rủi ro thanh khoản và giảm tập trung cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS.
2. Nâng cao tỉ lệ đầu tư vào trái phiếu chính phủ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% lên 35%, nhằm thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào trái phiếu chính phủ
3. Nâng tỉ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi từ 80% lên 90% của các NHTMCP có số vốn điều lệ được sở hữu bởi nhà nước trên 50%. Điều này sẽ có tác dụng hỗ trợ quá trình tái cơ cấu một số ngân hàng hoạt động chưa tốt, tham gia sáp nhập hợp nhất một số ngân hàng.
4. Tăng hệ số rủi ro các khoản phải đòi cho vay mua BĐS từ 150% lên 250%, nhằm phát đi tín hiệu với thị trường tài chính để kiểm soát rủi ro đối với lĩnh vực này.
5. Ngăn sở hữu chéo: NHNN đã bổ sung thêm các trường hợp những người có liên quan để đưa ra giới hạn sở hữu là tổ chức tín dụng sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, hay họ có thẩm quyền được bổ nhiệm các chức vụ trong tổ chức của mình.
Việc sửa đổi thông tư 36 sẽ tác động không nhỏ đến các ngân hàng Việt Nam, nó hạn chế tăng trưởng tín dụng “nóng” với nhiều rủi ro trong lĩnh vực BĐS. Hiện nay, thị trường BĐS đã có những dấu hiệu “nóng” trở lại khi giá nhà ở một vài phân khúc thị trường đã tăng lên rất cao.
Thông tư 36 được sửa đổi sẽ hạn chế cho vay với phân khúc rủi ro, gia tăng vai trò của NHTM nhà nước trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Việc nâng cao tỉ trọng rủi ro sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn của các chủ đầu tư trong năm nay, nó tác động không nhỏ đến nhu cầu mua nhà ở của các đối tượng mua với mục đích đầu cơ.
Theo đánh giá của các chuyên gia thì thông tư 36 sẽ ảnh hưởng lớn tới ngân hàng hoạt động mạnh trong phân khúc thị trường cho vay mua nhà trả góp, tuy nhiên cho vay mua nhà trả góp sẽ vẫn hoạt động bình thường, không chịu nhiều ảnh hưởng của thông tư này.
Vay mua nhà ảnh hưởng như thế nào khi sủa đổi thông tu 36 của NHNN? Vay mua nhà ảnh hưởng như thế nào khi sủa đổi thông tu 36 của NHNN? Reviewed by vay thế chấp 24h on 2/23/2016 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.