Các những loại tài sản thế chấp nào và điều kiện đáp ứng ra sao?

Khi đi vay vốn, đối với những trường hợp cần số lượng tiền lớn như vay phục vụ mục đích mua bất động sản, phát triển sản xuất, kinh doanh, thì các doanh nghiệp, cá nhân sẽ ưu tiên vay thế chấp có tài sản đảm bảo. Vậy có những loại tài sản thế chấp nào và các tài sản này cần đảm bảo điều kiện gì để được các tổ chức cho vay chấp nhận đồng ý giải ngân?

>>> Xem thêm:

Các loại tài sản được dùng để thế chấp tại các ngân hàng


Theo quy định của NHNN Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng thì tài sản thế chấp vay vốn bao gồm các loại sau:
 • Nhà ở, các công trình xây dựng gắn liền với đất và kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất.
 • Giá trị quyền sử dụng đất mà pháp luật đã quy định được phép thế chấp.
 • Tàu bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam trong trường hợp được thế chấp.
 • Tài sản thế chấp được hình thành trong tương lai là bất động sản hình thành sau thời điểm ký kết giao dịch thế chấp và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp như hoa lợi, lợi tức, công trình xây dựng, tài sản hình thành từ vốn vay hay các bất động sản khác mà bên thế chấp có quyền nhận.
 • Một số tài sản thế chấp khác theo quy định của pháp luật.
Các những loại tài sản thế chấp nào và điều kiện đáp ứng ra sao?
Các những loại tài sản thế chấp nào và điều kiện đáp ứng ra sao?
Lưu ý:
Trường hợp thế chấp toàn bộ tài sản có vật phụ, thì vật phụ đó sẽ thuộc tài sản mang đi thế chấp. Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có chứa vật phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu như các bên có thỏa thuận với nhau.
Hoa lợi, lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản mang đi thế chấp cũng thuộc tài sản mang đi thế chấp, nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Đối với trường hợp tài sản mang đi thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng sẽ thuộc tài sản mang đi thế chấp.

Tài sản dùng để thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng phải đảm bảo điều kiện nào?

 

Tài sản thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây.
 • Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng của người đi vay hoặc bên bảo lãnh.
  • Đối với giá trị quyền sử dụng đất, tài sản phải thuộc quyền sử dụng của người đi vay theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, thì phải tài sản thế chấp phải là tài sản do Nhà nước giao cho doanh nghiệp đó sử dụng, quản lý và được dùng để bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước...
  • Đối với các loại tài sản khác, thì phải thuộc quyền sở hữu của người đi vay: Trường hợp tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì người đi vay phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
 • Tài sản thế chấp phải là tài sản được phép giao dịch, tức là tài sản được pháp luật cho phép hoặc không cấm mua, bán, chuyển đổi, tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố và các giao dịch khác.
 • Tài sản không có tranh chấp, tức là không xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của người đi vay đối với tài sản đó tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm. Trong văn bản lập riêng hoặc hợp đồng thế chấp, người đi vay phải cam kết với tổ chức tín dụng về việc không xảy ra tranh chấp tài sản thế chấp, đồng thời phải chịu trách nhiệm về cam kết của mình.
 • Tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm thì người đi vay phải mua bảo hiểm cho tài sản đó trong thời hạn bảo đảm tiền vay.

Nguồn: Tổng hợp
Các những loại tài sản thế chấp nào và điều kiện đáp ứng ra sao? Các những loại tài sản thế chấp nào và điều kiện đáp ứng ra sao? Reviewed by vay thế chấp 24h on 7/15/2016 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.